Sensitive Art Massage

Co potřebuje toto tělo a co mu mohu dát?

Při Sensitive Art Massage (vnímavá art masáž) mě jako maséra neustále doprovází tato ústřední otázka.

Sensitive Art Massage vychází z myšlenky pomoci klientovi znovunastolit kontakt k jeho vlastnímu tělu a tím k sobě samému.

Hlavním cílem je, aby se člověk cítil natolik dobře a bezpečně, aby jeho vnitřní procesy mohly plynout jen s malými nesnázemi.

Sensitive – vnímavá, protože jde o to, vycítit, co se jeví pro daného člověka a v daném momentu jako správné a jak to pak mohu použít. Je to proces, který vyžaduje velký jemnocit a mnoho zkušeností.

Art, protože stejně jako v umění, hledáme pohyby, které souzní  s tělem a duší obou aktérů. Tak jako umělec hledá ten správný konkrétní výraz, pokouší se i masér nalézt bytostnou podobu těla, aby prostřednictvím svých rukou umožnil klientovi toto tělo znovu rozpoznat.

Massage – masáž, protože se jedná o kontakt s tělem, kdy na tělo působí ruce. I když se jedná spíše o to tělo “najít” něž na něm “pracovat”. I jinak se Sensitive Art Massage podobá mnoha typům masáží, protože využívá masážní stůl či masážní olej.

I když je tato masáž ve skutečnosti velmi příjemná, nabízí daleko víc než jen jednoduché wellness.  “Nalézt se znovu”, “Nově se narodit”, “Najít v sobě opět ženu”, “až v buňkách cítit regeneraci”…to jsou výroky, které znovu a znovu slýchám po masáži.

I když Willi Rös nehovoří česky (avšak německy, anglicky nebo francouzsky),  je tato masáž nabízená každému zájemci. Máte-li nějaké otázky, můžete je v češtině zaslat  předem písemně.

600 Kč/h